Pravila o varovanju zasebnosti

Pravila o varovanju zasebnosti Droga Kolinska d.d.

Droga Kolinska d.d., kot družba v okviru Atlantic Grupe, zbira in obdeluje osebne podatke zakonito, pošteno in transparentno v skladu z veljavnimi predpisi ter izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, usmerjene v zaščito osebnih podatkov za preprečitev zlorab ali nezakonitega dostopa.

Podatki, zbrani za določene, izrecne in zakonite namene, bodo zbrani izključno v nujnem obsegu in obdelani na način, ki je v skladu s temi nameni.

Droga Kolinska si bo prizadevala za zbiranje točnih podatkov, ki bodo po potrebi ali na zahtevo posameznika popravljeni, izbrisani ali posodobljeni.

Zbrani podatki bodo hranjeni toliko časa, kolikor je potrebno glede na namen, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma na rok, v skladu z veljavnimi predpisi.

Droga Kolinska bo osebne podatke zbirala in obdelovala le v primerih, ko je to s predpisi dovoljeno:

  • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti;
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil obdelavo njegovih osebnih podatkov;
  • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov Droge Kolinske ali poveznih družb.

Droga Kolinska se zaveda, da je za naše uporabnike in anketirance varstvo osebnih podatkov pomembno. Zato vas želimo seznaniti, katere osebne podatke zbiramo, kako ravnamo z njimi in kako skrbimo za njihovo zaščito.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo, na primer vaše ime, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov ali poštni naslov.

Droga Kolinska ne zbira vaših osebnih podatkov, razen če vi izrecno predložite takšne podatke (na primer z vključevanjem v programe zvestobe, pri prijavi na elektronske novice, s sodelovanjem v anketah, razpisih in nagradnih igrah, pri naročanju vzorcev ali brošur, zbiranju donacij in zahtevanju informacij).

Vaši osebni podatki se shranjujejo, uporabljajo ali prenašajo v obsegu - vsebinskem in časovnem - ki je potreben v določenem primeru, kot je npr. odgovarjanje na vaša vprašanja, izpolnjevanje vaših zahtev, obveščanje o naših izdelkih, rezultatih razpisa ali nagradne igre. Zaradi teh razlogov mora Droga Kolinska včasih osebne podatke prenesti tudi drugim družbam znotraj Atlantic Grupe in povezanim družbam ali zunanjim ponudnikom storitev za nadaljnjo obdelavo. Ponudniki storitev so lahko angažirani na primer v kontekstu storitev klicnega centra, distribucije blaga, distribucije oglaševalskega materiala ali za organizacijo in izvedbo nagradnih iger. Droga Kolinska od teh strank zahteva, da sprejmejo veljavne pravne predpise, ravnajo v skladu z našimi smernicami in upoštevajo naša notranja pravila politike varovanja osebnih podatkov. Vsak drug prenos vaših osebnih podatkov, kot je prenos podatkov pridobljenih z registracijo na naši spletni strani proti spletnem mestu tretje osebe socialnega omrežja ali spletne storitve kot je Facebook ali Instagram, itd., zahteva vašo predhodno izrecno pisno privolitev.

Droga Kolinska jamči, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajala ali posojala tretjim osebam izven svojega poslovnega sistema.

Obstaja možnost, da bomo morali vaše osebne podatke posredovati pristojnemu organu javne oblasti, v primeru, ko to zahteva zakon ali drug zavezujoči predpis.

Uporaba osebnih podatkov za namene oglaševanja in trženja

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, da izrecno privolitev, da se njegovi osebni podatki lahko uporabijo za namene oglaševanja in trženja, se njegovi podatki shranijo in uporabijo za te namene, npr. za pošiljanje obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali pošti ali drugem komunikacijskem kanalu, ki ste ga sprejeli.

Vaše podatke lahko uporabimo pri ustvarjanju in vzdrževanju uporabniškega profila, s katerim vam želimo zagotoviti individualno prejemanje reklam in promocij. Vaše podatke bomo uporabili, če bomo želeli analizirati in izboljšati učinkovitost naših spletnih storitev, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj.

Preklic privolitve, Pravica do podatkov

Svojo privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete, delno ali v celoti. Po prejetju zahteve za preklic privolitve bodo vaši podatki v primernem roku izbrisani.

Na zahtevo vas bomo v primernem roku obvestili, katere vaše osebne podatke smo zbrali med vašimi obiski naše spletni strani.

Prosimo vas, da vsa vprašanja pošljete na enega od naslednjih naslovov:

barcaffe@atalanticgrupa.com

ali

  • Droga Kolinska d.o.o.
  • Industrijska ulica 21
  • 6310 Izola
  • Slovenija

Otroci

Podatkov o otrocih ne zbiramo. Če ugotovimo, da so nam bile posredovane te informacije brez privolitve staršev ali zakonitih skrbnikov, jih bomo izbrisali v najkrajšem možnem času. Pri tem bomo upoštevali smernice, ki smo jih prejeli od vas kot starša ali zakonitega skrbnika.

Varnost podatkov

Zaradi preprečitve izgube vaših podatkov, njihovega spreminjanja, kraje ali dostopa do teh podatkov s strani tretjih oseb, smo implementirali tehnične in organizacijske ukrepe.

Posodobitev in spremembe

Pridržujemo si pravico na spremembo ali posodobitev delov podatkov kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Občasno obiščite spletno mesto, da se seznanite s spremembami ali posodobitvami obvestil. Navedli bomo datum, kdaj obvestilo stopi v veljavo.

Omejitev odgovornosti

Čeprav sprejemamo dostopne tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključno ali namerno zlorabo, uničenjem, izgubo, nepooblaščenimi spremembami ali dostopom, ne moremo jamčiti, da nekateri osebni podatki, ki jih zberemo, kljub določbam teh Pravil o varovanju zasebnosti, ne bodo nikdar naključno razkriti.

V največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam z naključnim razkritjem osebnih podatkov.

Ker nimamo nadzora nad osebnimi podatki, ki jih predložite pri dostopu do drugih portalov in uporabi le-teh ali neposredno tretjim osebam (npr. pri sodelovanju v sponzoriranih dejavnostih), v največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala vam ali tretjim osebam zaradi posredovanja osebnih podatkov.

Cookie policy